Mener det er belastende for ansatte å jobbe deltid

foto