Kommunen mottar klager på for sterk veibelysning

  • LED-lys: Mandal kommune arbeider med å bytte alle gamle veilys til LED-lys. Arbeidet ferdigstilles trolig i mars. Kommunen har fått flere henvendelser fra folk som mener lyset er for sterkt. Bildet er tatt langs Vassmyrveien. FOTO: Petter Emil Wikøren