Arbeidsledigheten går ned

Foto: illustrasjonsfoto