Thor Egeland i Fylkesmannens miljøvernavdeling, har spurt Søgne kommune i hvilken grad verdensrekordforsøket i fyrverkeri var miljørisikovurdert.

Hvis det ble vurdert, vil de vite resultatet av dette. De undres også på om fyrverkeriet var godkjent på forhånd, og om det er gjort miljøundersøkelser etter oppskytingen.Videre spør Fylkesmannens miljøvernavdeling om området utskytingen ble foretatt på, fremdeles egner seg til matdyrking.

Vanlig rakettoppskyting er så lite at fyrverkeriet ikke utgjør noen helsefare, men kan i noen tilfeller forurense grunnen. «I dette tilfellet er det snakk om ufattelig store mengder. Det er derfor grunn til å tro at grunnen er forurenset,» skriver Egelend hos Fylkesmannen.

Fylkesmannen vurderer å pålegge kommunen en miljøundersøkelse av området. Kommunen har en frist til 1. februar med å kommentere dette varslet fra Fylkesmannen.