Tilsvar til Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service.

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service, har reagert på mitt synspunkt om velferdsprofitører. Annet var vel ikke å vente. Hun gir inntrykk av å ikke like ordet “profitt” og mener at “profitt er det samme som overskudd og er helt nødvendig for å sikre arbeidsplasser og tilbudet til brukerne.” Jeg mener at “profitt” er det samme som utbytte, altså det som går i lommene til eierne, og mener å ha dekning for denne forståelsen bl.a. i Store Norske Leksikon. Sikre arbeidsplasser kan komme i annen rekke, slik vi har sett når det gjelder renovasjon i kommuner utført av private aktører.

I sin overskrift beskylder hun meg for å komme med halvsannheter og avslutter med et utropstegn for å slå det fast. Jeg mener å ha rett til å kreve at Budstikka gir meg anledning til å forsvare meg, så får vi se om det er hold i karakteristikken.

Velferdsprofitører kan defineres slik: “Hovedformålet med virksomheten er kapitalavkastning - profitt, som indikert i blant annet aksjeloven” (sitat fra investopedia.com). Dette er et faktum, ingen halvsannhet. Heller ikke en “myte”. Når adm.dirk. i NHO Service beskylder meg for å “gjentar en myte”, må den beskyldningen tilbakevises. Jeg gjentar et faktum som administrerende direktør i NHO Service ikke liker blir trukket fram og lagt vekt på.

Når det gjelder å veie bleier som de gamle bruker, kom dette fram da avsløringene rundt Carema startet for alvor i 2011. “Dagens Nyheter” kunne 11. november 2011 fortelle at Carema hadde sett seg lei på at man byttet bleier på de eldre før de var blitt tilstrekkelig våte. De ansatte fikk derfor ordre om å veie de brukte bleiene. Hensikten var å “utnytte bleienes fulle kapasitet”.

Ifølge “Aftonbladet” brukte Carema millioner på krisehåndtering av avsløringene. En stor utgift var å kjøpe hjelp fra Henry Stenson, Sveriges best betalte lobbyist. Når man veier bleier i den hensikt “å sikre at bleienes fulle kapasitet blir utnyttet”, kan det bli vanskelig å fri seg fra tanken om at det må ligge et profitt-motiv bak, selv om Carema og lobbyisten deres nå mener noe annet.

Virkeligheten som ansatte og pårørende har erfart er nok en ganske annen. Et år etter de første avsløringene hadde “Dagens Nyheter” et intervju med en av de pårørende, legen og varsleren Anna-Lena Johansson. Der slår hun fast at“- Til alle som spør sier jeg - hvert eneste ord som sto i avisene er sant.” Det foreligger altså uenighet mellom adm.dirk. i NHO Service og det som den uavhengige, kritiske svenske pressen skriver om.

Ellers er det vanskelig å være uenig med Kaltenborn når hun skriver at “debatten om dette må handle om å få til et best mulig tilbud”. Her i Songdalen har vi kommunal drift av tjenester som gjelder omsorg. De er i en helt annen divisjon enn det vi kan se av avsløringene hos Carema og andre velferdsprofitører. Det kan være på tide å ta av de ideoligiske skylappene og se verden slik den er.

Når det gjelder lønn, kan betingelsene være omfattende og enhver kortversjon vil kunne beskyldes for å være “halvsannhet”. Slik også med Kaltenborns beskrivelse. Det burde være en kjent sak at NHO ikke vil gi betingelser lik dem man har som offentlig ansatt. Mimmi Kvisvik i Felleorganisasjonen anslår at innen enkelte greiner er velferdsprofitørenes kostnad til lønn og pensjon rundt 30% lavere. Det kan være en naturlig følge av av eierne skal ta ut profitt. Sykepleierforbundets medlemmer i Kreftforeningen har streiket i over tre måneder mot Abelia for å beholde lønnsbetingelsene. Abelia i NHO har brukt Arendalsuka til å dele ut løpesedler med feilinformasjon om streiken, ifølge Sykepleierforbundet.

Vi kan ikke se bort fra at Stor-Kristiansand vil sette velferdstjenester ut på anbud om noen år. Det vil være helt i tråd med Høyre, Frp og NHO’s ideologi. Jeg er bekymret både for gamle og syke, men også for de ansatte. Mange av oss kjenner en sykepleier, hjelpepleier, assistent eller andre ansatte. Vi har erfaring for at disse kan få dårligere betingelser når bestemor settes ut på anbud og velferdsprofitører overtar.

Atle Larsen