I sommer ble det klart at Høllen Båtruter hadde problemer med å opprettholde driften av rutetrafikken mellom Høllen, Ny-Hellesund, Borøya og Skarpøya. AKT hyret inn Skagerak Navigation som i juli måned kjørte ruten med taxibåten "Odd".

Høllen Båtruter mottar midler fra AKT for å kjøre ruten i ukedager. Da er det skolebarn som skal skysses til og fra skolen. Fram til 30. september opprettholdt selskapet helgekjøringen, men det ble da klart at tilbudet skulle avsluttes, det formidlet selskapet gjennom sin facebookside.

På formannskapsmøtet den 13. september foreslo Aps Knut Henriksen å bevilge 100.000 kroner slik at rutetrafikken kunne opprettholdes i helgene fram til nyttår. Forslaget møtte stor skepsis fra bøant andre Høyres Jack Andersen og Frps Egel Terkelsen.

I dagens formannskapsmøte, onsdag 18. oktober, ble saken tatt opp på nytt. Da det skulle stemmes over forslaget om å bevilge 200.000 kroner til kjøring i helger og på helligdager ut 2017, samt 200.000 for kjøring i samme perioder neste år, var det kun Frp som stemte i mot.

Høyre sa under møtet at de fremdeles er usikre på selskapet, men stemte for forslaget så lenge pengene utbetales etterskuddvis via AKTs avtale. Midlene dekkes inn av disposisjonsfondet.

Budstikka har ikke lykkes i å få en kommentar fra Høllen Båtruter om hvorvidt de vil kunne gjenoppta driften når det nå er bevilget mer penger.