Med bakgrunn i det vi har blitt kjent med gjennom media ønsker styret og kommunestyregruppen til Søgne arbeiderparti å uttale følgende:Vi er glade for at Søgne har fått en modig ordfører som tør gripe tak i de sakene som ikke fungerer tilfredsstillende. Søgne trenger henne, vi vil gjøre alt vi kan for at hun kan komme raskt tilbake til sin viktige gjerning.

Arkiv