Arbeidstilsynet er fornøyd med tiltakene Søgne kommune har gjort for å bedre forholdene i administrasjonsavdelingen. Dette skriver FVN.

Arbeidstilsynet besluttet å føre tilsyn etter at ansatte varslet om dårlige arbeidsforhold. Resultatet ble to pålegg for brudd på arbeidsmiljøloven.

1. september hadde Søgne kommune frist til å gjøre noe med avvikene. Denne fristen ble holdt.

Blant tiltakene Arbeidstilsynet er fornøyd med er at arbeidsmiljøutvalget i kommunen nå holder jevnlig møter som ledes av en ansatt og ikke ledelsen.

Saken mot kommunen lukkes, men Arbeidstilsynet er kjent med at det fortsatt er sykmeldinger som skyldes dårlig arbeidsmiljø i avdelingen.