I disse dager sender Kristiansand og Åros Rideklubb ut brev til 10.000 husstander i Søgne og Kristiansand og ber om pengestøtte for å unngå konkurs.

"I siste halvdel av 2006 hadde klubben en alvorlig personalkonflikt mellom tidligere sportslig leder og styret. Dette førte til at både oppstallører og rideskoleelever forlot oss. Store tap av inntekter og gammel gjeld har nå ført klubben ut i et økonomisk uføre. Nå som personal­konflikten er avsluttet og de organisatoriske bitene er på plass, er klubben på full fart opp igjen," skriver klubben i brevet, hvor de ber folk bli støttemedlemmer.

Beløpet bestemmer folk selv.

- Pengene skal gå til å finansiere en akkordløsning med kreditorene våre som vil koste oss ca. kr. 160.000,-. Vi har søkt kommunene om å dekke halvparten (kr. 80.000,-), skriver nestleder Per Gunnar Birkeland i en mail til Budstikka.

Daglig leder i Ridesenteret Chatrina Haugen.