Ikke fornøyd med flerbrukshall-søknad

Her, sør-vest for Lindesneshallen er det at ny hall planlegges. Foto: Idar H. Lamo