Vil gi dette bildet tilbake til malerens slektninger