Klar tale: Janne Fardal Kristoffersen (H) synes saken om fire eller fem dagers skoleuke har fått nok tid. Klar tale: Janne Fardal Kristoffersen (H) synes saken om fire eller fem dagers skoleuke har fått nok tid. Foto: Marianne Furuberg

Mener firedagers skoleuke ikke hører hjemme i 2019