Mener firedagers skoleuke ikke hører hjemme i 2019