Legger ned akuttmottaket: Gjenværende beboere flyttes til andre mottak

foto