33 møtte opp på Naturvernforbundets informasjonsmøte om Sodevika

foto