Regjeringen kaller inn til pressekonferanse om koronasituasjonen