Vil utvikle boligtomter – blir ikke enige om dette er plen eller dyrket jord

foto