Besøkte gamle kjente på Ime verksted

Gøy med med besøk i verkstedet. Fra venstre biskop Stein Reinertsen, Sonja Vicktoria Revheim, Tone Langeland og arbeidsleder Finn Roald Taanevig. Foto: Anne Gunn Pedersen