Stenger veien i et halvt år

Krysset inn til boligfeltet på Ime stenges i et halvt år. Foto: Dag Lauvland