Det er mistanke om omrikonsmitte hos én av de seks som fikk positivt prøveresultat mandag.

En av de smittede er bosatt i en annen kommune enn Lindesnes.

Det er bare én person under 20 år blant de smittede.