12.000 kroner i bot for seksuelt krenkende adferd overfor barn