Jubler over spennende funn: Fant syv gamle graver på Skjernøy

foto