Jubler over spennende funn: Fant syv gamle graver på Skjernøy

Gravhaugen med utplyndret gravkammeret, hvor man kan se rester av jordmassene og tydelig steinoppbygging. Foto: Fylkeskommunen/Ghattas Sayej