Vil gå igjennom veveriet før boligblokker bygges

foto