Fanger levende fisk for å undersøke fiskedød

foto