Kommunevalg engasjerer mindre enn stortingsvalg

foto