Monterer nett for å hindre flere is-ras på E 39

foto