FNs menneskerettighetsråd ber om mer åpenhet om risikoene ved kunstig intelligens (KI), og at dataene som samles inn av KI, skal brukes på en ansvarlig måte.

Etter at KI-teknologien gjorde seg for alvor kjent med lanseringen av den populære språkroboten ChatGPT i fjor høst, har verdenssamfunnet forsøkt å enes om hvordan man skal regulere slik programvare og sikre at teknologien ikke setter menneskeheten i fare.

Under sin første debatt om KI vedtok FNs øverste rettighetsorgan fredag en resolusjon som ber om mer åpenhet om bruken av KI og beslutninger tatt med hjelp fra teknologien.

I tillegg vektla FNs menneskerettighetsråd at det tas hensyn til «menneskerettighetsrisikoer som oppstår fra disse teknologiene».

Rådet krever også at bruken av data i KI-systemer skal være i tråd med folkeretten. Resolusjonen, som ble lagt fram av Østerrike, Brasil, Danmark, Marokko, Singapore og Sør-Korea, ble vedtatt ved konsensus i rådet, som består av 47 land.

Kina og India var de eneste medlemslandene som hadde innvendinger mot resolusjonen, og Kinas representant sa i rådet at resolusjonen inneholdt noe «kontroversielt innhold».