Noen strømkunder betaler nesten 19.000 kroner mer enn andre kunder.

Forbrukerrådet kommer nå med en advarsel. Kunder med variable strømavtaler betalte i 2023 nesten 19.000 kroner mer enn spotpriskundene.

– Ingen ønsker å betale mer enn de må for strømmen. Det er da også strømkundene med minst innsikt som er blitt stående på disse avtalene, og som ender opp med å betale svært dyrt for strømmen, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Ber selskapene avslutte avtalene

Avtalene det gjelder, de variable avtalene, er i all hovedsak tatt ut av aktivt salg i de ulike strømselskapene. Men NVE oppgir at 3,7 prosent av alle husholdninger fortsatt har disse kontraktene. Forbrukerrådet ber nok en gang selskapene avslutte avtalene.

– Dette er penger som hadde kommet godt med for de fleste, gitt både høye strømpriser og høyere priser generelt. Dessverre lever selskapene tydeligvis godt med at kundene betaler blodpris for strømmen, skriver Forbrukerrådet på sine nettsider.

Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet advarer strømkundene og ber alle sjekke sine avtaler. Foto: Liv Ekeberg

Ikke kundenes beste

Forbrukerrådet mener det står på viljen når bransjen tidligere har hevdet at de ikke kan avslutte variable avtaler uten kundens samtykke. De mener at selskapene tidligere har endret pris og vilkår på andre avtaler kun ved å informere om endring.

– Her står det opplagt på viljen, og ikke evnen. At avtalene ofte er solgt av selskaper sertifisert med «Trygg strømhandel» sier sitt om både ordningen og ikke minst om en bransje som setter egen inntjening foran kundenes beste, sier Blyverket.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) som har lagt fram statistikk som viste at variable strømavtaler var nesten 19.000 kr dyrere enn spotprisavtaler i 2023, gitt et gjennomsnittsforbruk på 16.000 kWh. Samlet utgjør dette nesten to milliarder kroner, skriver Forbrukerrådet.

Sjekk avtalen din

Nå oppfordrer Forbrukerrådet alle til å sjekke egen strømavtale på strømpris.no.

De ber også forbrukerne om å sjekke om de betaler for tilleggstjenester som strømforsikring og grønn strøm.

– Dette er tjenester som nesten aldri kommer til nytte og som gjør lite utover å legge seg på toppen av en allerede høy strømregning, skriver de.