I årets seks første måneder er det kommet 15.600 asylsøkere til Norge. Nesten alle er fra Ukraina.

Rundt 14.000 av asylsøkerne i år er fra Ukraina, og rundt 1600 er fra andre land. Rundt halvparten av disse er fra Syria, Tyrkia og Eritrea. 1600 søkere utenom ukrainerne er om lag like mange som i første halvår i fjor. Det viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI planlegger for mellom 25.000 og 45.000 asylsøkere fra Ukraina i år.

– Ankomstene fremover beror dels på utviklingen av krigen, men også på hvor mange av flyktningene som forlater Ukraina som velger å reise videre til Norge. Derfor må vi være forberedt på svært ulike scenarioer, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Til sammen er det kommet 51.000 ukrainere til Norge siden Russlands invasjon av nabolandet i februar 2022.