Vil øke fritidsstøtten til barn og unge: – Flere ber om hjelp til kontingenten

foto