Det har vært en trafikkulykke mellom to biler på E 18 ved Lundeslettene.

En involvert person har forsøkt å stikke fra stedet ved å stjele biler fra køen som har dannet seg.

Det er kontroll på personen nå, men det er full stans i trafikken i begge retninger.

Det var totalt fire personer i to kjøretøy som var involvert. Alle personene ble kjørt med ambulanse til Arendal sykehus.

Politiet skriver på twitter at det ikke fremstår som alvorlig.

Politiet har kontroll på situasjonen og har nå åpnet ett kjørefelt. Det er manuell dirigering på stedet. Bilberger er bestilt.