Får ikke lov til å slå sammen friluftsområde og boligtomt

foto