Minnetale: Nils Bernt Rinde holdt tale og la ned krans sammen med Kåre Glomsaker ved Krigsseilermonumentet. Minnetale: Nils Bernt Rinde holdt tale og la ned krans sammen med Kåre Glomsaker ved Krigsseilermonumentet. Foto: Petter Emil Wikøren

– En sterk opplevelse