Lørdag var hjelpekorpsene i Vest-Agder Røde Kors klare til å ønske hyttefolket velkommen til fjells på Fjellsikringsportene. Tradisjonen tro sto Røde Kors langs Rv 9 og Rv 455 på Moisund og Kylland og delte ut påskeposer til de som kjørte til fjells. Flere hjelpekorpsere tilbringer påsken i beredskap på de ulike skistedene, og mange står også langs veien. Erik Hoem fra Søgne Røde Kors gjorde det lørdag da han tok imot turistene på vei oppover.

Ifølge Monica Hattrem-Berge vil hjelpekorpsene stå langs veien fra fredag til onsdag i påsken. Dermed vil de aller fleste kjøre forbi de frivillige. Røde Kors samler inn penger til fjellsikringsfondet, penger som går tilbake til hjelpekorpsene, og turistene får påskeposer.

– Pengene vi samler inn i Fjellsikringsporten går uavkortet tilbake til hjelpekorpsene i Vest-Agder. Noen av pengene fordeles, mens andre legges i fjellsikringsfondet. Der kan korpsene søke om ekstra midler i ettertid. Pengene skal gå utelukkende til opplæring og utstyr til redning i fjellet, både vinter og sommer samt til forebyggende arbeid

– I årets utgave av Fjellsikringsposten finner du informasjon og artikler om hjelpekorpsene våre foruten kryssord, quiz og egen påskekrim! Denne deles også ut i fjellsikrinsposene våre ved Moisund og Kylland. Du finner oss langs veien fra fredag 23.03 til og med onsdag 28.03, skriver Vest-Agder Røde Kors på sine nettsider.

Se relaterte saker for mer informasjon om beredskap, hvordan du kan kontakte Røde Kors, og en oppfordring om å gi hjelpekorpserne et smil når du ser dem i påska.