Med bakgrunn i at sikten er for dårlig i forhold til kravet for høyreregulerte kryss, foreslår Statens vegvesen å forkjørsregulere krysset mellom fv 160 og Aksteveien i Søgne.

Vegvesenet har nå sendt denne forespørselen til Søgne kommune og de håper kommunen er poitiv til forslaget for å bedre trafikksikkerheten i området.Brevet til kommunen ble sendt 30. oktober.Søgne kommune har svart at de ikke har noen innvendinger til skiltreguleringen.