Laila Haakonsen utfordret oss i ”Budstikka” av 7.2. på å la miljøspørsmål bli viktig i kommunevalget til høsten.

Det bør vi alle ta inn over oss. FN`s ferske klimarapport slår nå kategorisk fast at jorda beveger seg raskt mot dramatiske klimaendringer som følge av menneskeskapte utslipp av klimagasser. Dette angår selvfølgelig også oss i Søgne.

Det minner oss om det kommunene ble utfordret til for15 år siden. Ett av dokumentene etter Rio-konvensjonen i 1992 heter Agenda 21. I landets kommuner skulle det organiseres forum for et breit folkelig engasjement under mottoet ” om å tenke globalt og handle lokalt”. Kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner/ enkeltpersoner skulle løse lokale utfordringer og skape lokalt engasjement for miljøspørsmål.

I Søgne har SV tatt opp både LA- 21 og kommunens egen miljøsatsing en rekke ganger. Vi registrert bare at miljøspørsmål så langt har ingen interesse i kommunens ledelse.

Om de globale perspektivene nå tvinger fram en endring i Søgne, gjenstår å se.

For politikere er det viktig å ha folkelig støtte og forankring. Politikk foregår ikke i et vakuum, men målbærer det folk er opptatt av.

Fravær av et synlig miljøengasjement blant folk i Søgne kan derfor forklare noe av årsaken til at miljøpolitikk er så fraværende i rådhuset på Tangvall. Det vi i SV har savnet i miljøsaker, er en pressgruppe vi kunne ha spilt på lag med. Derfor er Haakonsens innspill oppløftende. Snart har Søgne 10000 innbyggere.

Vi burde skjemmes over ikke å ha en miljøorganisasjon.

Hermed går oppfordringen til alle miljøinteresserte til å organisere seg, f.eks i et lokallag av Norges Naturvernforbund. Dermed kan miljøspørsmål få bedre gjennomslag også i Søgne.

SV i Søgne ved Peder Johan Pedersen