I 2016 fantes ca. 770 000 eide huskatter i Norge. På bakgrunn av anslag fra ulike vitenskapelige studier på antall fugler som drepes pr. huskatt, har NOF beregnet at huskatter dreper ca. 7 millioner fugler i Norge hvert eneste år.

Noen arter er mer utsatte for predasjon enn andre. Bakkehekkende fuglearter er nok særlig utsatt i hekketiden, og trusselen fra huskatten kommer i tillegg til mange andre trusler som menneskelige forstyrrelser og arealbeslag. Mange arter som finnes ved fuglebrett eller som hekker i nærheten av mennesker er også høyt opp på lista over arter som blir tatt av huskatter.

Hvordan kan man forhindre at huskatter tar fugler?

Katteeiere kan gjøre en rekke tiltak for å forhindre at huskatten fanger fugler. NOFs nye rapport tar for seg mange slike tiltak. Dette inkluderer følgende:

Holder man katter innendørs tar den ikke fugler, spesielt i morgentimene og på kvelden. Bruk av halsbånd laget for å redusere predasjonsomfang. Tiltak ved fôringsplassen som begrenser huskattens tilgang til disse.

Hjemløse huskatter kan opprette bestander som er vanskelig å kontrollere. Disse tar selvfølgelig en del fugler og andre dyr. Som katteeier er man ansvarlig for dyret, og flere grep kan tas for å unngå at det etableres bestander av eierløse huskatter. ID-merking av huskatter er til stor hjelp hvis en huskatt kommer på avveie. Kastrerer man huskatten kan man også redusere risikoen for etablering av bestander av hjemløse huskatter.

NOF håper at både ornitologer og katteiere får lest rapporten for å få et innblikk i problemet knyttet til huskattens innvirkning på viltlevende dyr og fugler, og i mulige løsninger. Mange fugleinteresserte har også en huskatt, og mye kan gjøres lokalt for å bidra til å redusere det som er en utfordring over hele landet!

Hele rapporten kan leses her