Over 4 år eller 1567 dager har gått siden arbeidet med å sette opp en postkasse, markere turløypa og legge ut en gjestebok på Nodefjellet ble gjort. Et arbeid som langt ifra har vist seg å være bortkastet, men som virkelig har vist seg å skape trivsel og glede blant så vel turgående sambygdinger som turgåere fra andre trakter. Og etter hvert som dagene har blitt flere har også de besøkende blitt flere. Og da den første gjesteboka ble tatt ned og byttet ut nå den 2. februar, ja, da hadde så mange som 2435 personer vært en tur innom toppen. Og det gir et godt snitt på ˜10 (10,56) turgåere i uka. Og det er jo slettes ikke dårlig. Spesielt med tanke på at det nok finnes flere der ute som bare løper rett forbi og ikke skriver seg inn absolutt hver gang de er på de kantene av skogen. Andre igjen har bedre tid og benytter seg kanskje av den fine utsikten for å ta seg en god rast, kan hende med et fint bål og noen gode pølser.