Følgende konfirmeres:

Christian Reidar Nygaard, Georg Stomnås, Marius Olsen, Adine Øvland Rygg, Camilla Nordihus, Caroline Nordihus, Lars Martin Horrisland Larsen, Christian Johnsrud, Henrik Nilsen Mørch, Simon Vesterbekk Skeivoll og Simon Aleksander Eikaas.

Konfirmasjonsgudstjenesten tar sted er lørdag 3. september, klokken 13.00 i Songdalen Frikirke.