Spiren ønsker nå å samle alle avdelingene sine på Tangvall, nærmere bestemt på «Svømmehalltomta», skriver barnehagen i en epost til bsnett.

Bildene viser barnehagens planer, som innebærer at deler av utearealet etableres på taket av den nye Rema-butikken på Tangvall.

– Spiren var opprinnelig en 1-avdelings barnehage, men både i 2005 og i 2007 ble det etter oppfordring fra Søgne kommune etablert nye avdelinger. Dette for at kommunen skulle møte sine forpliktelser i forbindelse med full barnehagedekning, skriver Alf Kjøstvedt i barnehagen.

I dag har spiren avdelinger på Linneflaten, Eikeveien (2) og Stemveien.

– Ved etableringen av de nye avdelingene i 2005 og 2007 ble det lagt føringer fra barnehagemyndighetens side om samlokalisering av avdelingene i fremtiden, skriver Kjøstvedt.

Med disse planene på tangvall så svarer Oasen nå på denne oppfordringen.