Det flyter av søppel rundt returpunktene.

Mandag formiddag var de fem avfallsdunkene, hver på 660 liter, ved returpunktet på Tangvall, fulle av søppel. Utenfor dunkene hadde folk satt fra seg enda mer søppel.

– Oppi dunkene beregnet på plastavfall, hiver de fleste poser med innpakningsplast, yoghurtbegre og annen plast som disse dunkene er beregnet på. Problemet er at noen tar og kaster restavfallsposen også der, og da blir det fullt, sier kommunikasjonsansvarlig i Avfall Sør, Lars Pedersen. Han forteller at det ikke er uvanlig å finne både møbler, hvitevarer, pappkasser og annet som ikke disse returpunktene er beregnet på.

– Først kommer den røde bilen fra Avfall Sør og henter returplasten. Etterpå kommer en varebil og tar med seg all søpla som skulle vært levert på gjenvinningsstasjonen. Dette koster veldig mye å drifte, sier Pedersen. De 56 returpunktene i Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne skal innen tre år øke til nærmere 100. I tillegg kan man levere avfall på gjenvinningsstasjonene seks dager i uka uten at det koster et øre mer enn det man allikevel betaler i gebyr til kommunen. Noen avfallstasjoner har åpent mandag til torsdag klokken 07.00 - 19.00.

Avfall Sør drifter i dag 56 returpunkter i eierkommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Definisjon: Et returpunkt er et lokalt ubetjent oppsamlingssted hvor innbyggere kan levere glass- og metallemballasje, plastemballasje, tekstiler og sko.

 Avfall Sør har planer om å øke antall returpunkter til om lag 100 (jfr. Avfallsplan 2013-2018).

Nye returpunkter må i større grad plasseres nærmere der folk bor, og kvalitet/estetikk skal vektlegges. Flere av de nye returpunktene må plasseres på privat grunn.

 Returpunktene tømmes tre ganger i uka: mandag, onsdag og fredag.

 Avfall Sør utfører tilsyn og opprydding på de fleste returpunktene daglig, mandag til fredag.

 Erfaringer med sorteringen er at de fleste innbyggerne sorterer riktig på returpunktene. Men noen få kaster restavfall i beholderne for plastemballasje. Dette ødelegger kvaliteten og Avfall Sør får mindre betalt for denne råvaren.

 Noen forsøpler returpunktene med å kaste annet avfall ved siden av oppsamlingsenhetene. Dette er avfall man har anledning til å leveregratis til Avfall Sørs fire gjenvinningsstasjoner i Kristiansandsregionen. Gjenvinningsstasjonene har 55 åpningstimer i uka, mandag-lørdag, med langdag 07-19 mandag-torsdag.

 Noen av returpunktene som er plaget av forsøpling i Kristiansand er Trekanten i Vågsbygd, Lumber, Kjosbukta, Voiebyen ved REMA 1000, Grim ved Meny og Industrigata på Lund. I Vennesla er returpunktet i sentrum ved rundkjøringen plaget av forsøpling.

KILDE: Avfall Sør Husholdning ved Lars Pedersen

Avfallsdunkene ved returpunktet på Tangvall tømmes. Foto: Klara Turid Fidje Frettun