Rådmannen i Songdalen kutter i barnehage, men vil beholde eiendomsskatten på dagens nivå.

Rådmann Vidar Skåland mener at man ideelt sett bør vurdere en økning av eiendomsskatten, men hvis man skal beholde dagens nivå må man kutte i driftsbudsjettet. Barnehagene må ta noe av dette og rådmannen foreslår et kutt på rundt 2.3 millioner kroner, men da har man tatt høyde for kostnader ved drift av en ny barnehage i nedre del av kommunen.