I dag kan du lovlig kjøre på sommerdekk om vinteren - hvis føret tillater det.

- Norske vinterforhold kan være så krevende at det er galskap med sommerdekk på bilene, derfor mener vi et påbud er nødvendig, sier Jon Berge, informasjonsdirektør hos If.- Siste døgns hendelser på Sør- og Østlandet er ytterligere bevis for at mange ikke tar krevende vinterforhold på alvor, sier han.

If fører hver vintersesong statistikk over hvilken type dekk kundenes skadde biler har i perioden 1. november til 1. april. Sist vinter registrerte selskapet skader på 16 981 personbiler, og 1703 av disse bilene var utstyrt med sommerdekk.

På landsbasis hadde 10,1 prosent av bilene involvert i uhell sist vinter sommerdekk. Det er en nedgang fra vinteren 2014-15, da 15,2 prosent av ulykkesbilene var skodd med sommerdekk, viser Ifs egen skadestatistikk.

– Heldigvis var det en nedgang fra forrige vinter, men tallene for mange år tilbake viser at mange bilister gambler på at det går bra med sommerdekk gjennom vinteren. Da gambler de også med andres liv i trafikken, sier Berge.

d93DktTr5EtQRcwKNCoCA-2F5JyvZ242-2BuTgocDlKNyoGlraFApcZERwVpQUz5pRCKklXNL2V-2BZ-2BOJR1pDX4X5_DzqT1V-2F2EA-2FtGsvuMmwBc7Y-2Fh1joNrdKX6GrPGu-2Br9Oe8QU1O6IuWqtI92DhkRqGl5-2BNTILIiiwkOwjNMQ0UlTp5viZRD7vdgeEt-2Bh96Ye6f8YQLZNFZB8Bb9jTu-2BjAZmQD2-2FAbpEdmltUi8g5JoAEGGAgG8vlhuXuFVXptRmaU9lVebsYPbly0NpMHhzDFAIMgX-2BK9sQMLESSd0MbKQbrcsl-2BNQPXFhmzPbmvbiptrId1-2BT0EIvivY41o9F5jI-2BZhXtJrmu-2Fv6qm40rq17r3li2gEZdj-2BxOoZ2ZOk1BOGb-2F8fEmVohU-2Bf2psS12PSE8yyR3QEUTD-2Fb0zOJNfWnz08YkDC773t1EwsdfN3CRaDFwKviL51968LZIoblixB6ZNkInZ9ihKMqYF90OTb4lntUGO-2F2dTaqEhwZiFAhowwM-3D" style="color:rgb(61,155,188)" target="_blank">En ny analyse fra Statens vegvesenviser at dårlige dekk medvirket til 18 trafikkdrepte personer i 2015.

I 2012 utredet Statens vegvesen Vegdirektoratet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet om det var nødvendig med vinterdekkpåbud for personbiler. Etter en høringsrunde var konklusjonen til daværende samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) at et pålegg ikke var nødvendig.

I kjøretøyforskriften heter det: «Kjøretøy må ikke brukes uten at det er sikret tilstrekkelig veggrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.»

Denne friheten til selv å vurdere føreforholdene i forhold til dekkutrustningen resulterer i at tusenvis av norske bilister hver vinter velger å kjøre på sommerdekk gjennom vintermånedene.

- Dette mener vi myndighetene må sette en effektiv stopper for gjennom et vinterdekkpåbud som ikke overlater dette til individuelle vurderinger, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If.

h96Ye6f8YQLZNFZB8Bb9jTu-2BjAZmQD2-2FAbpEdmltUi8g5JoAEGGAgG8vlhuXuFVXptRmaU9lVebsYPbly0NpMHhzDFASq-2FQLVWXmBRYLobLAWxL7T7CNgeezzilKklyTUpwStCmrdnm9nx4JHhaSQETm5gwXICi6-2FrTh6X-2F-2FqDQpv-2FdfnVV9LdnL5CQ1Q6pWR8zTvZIcu78Ty7TJPQVjKl24vl0o1g5Gyzb1INXiEAdBkUaMtzSEu-2FDPYIQoQsXSL-2BSaYa46lNvYDVDqHTExvs8KiUBt0pU6-2FrRigSlimAeb2FEjQxHQ5UdYgahZ-2FavkZWTU5o-3D" style="color:rgb(61,155,188)" target="_blank">Ifforsikrer alt som betyr noe i livet:5viZRD7vdgeEt-2Bh96Ye6f8YQLZNFZB8Bb9jTu-2BjAZmQD2-2FAbpEdmltUi8g5JoAEGGAgG8vlhuXuFVXptRmaU9lVebsYPbly0NpMHhzDFAfuJidlLlv18kEh0iaUME-2BgtTSCWOvaOEb5m9v5TccMlkXH6DROYgdYIcWXIxjF4b9rIckBTzi8GGa6q-2FAOVrXP7Wo55Q0d2y9-2FXRX7DWoRR9DIJBQ2jaFcnaQf27bfvaLghXyaaVM-2BxY70NPDLkNeAWnIc-2BaELHkM9r-2BetgX1ko1W-2F3ZOuHg8AjpFSztTvroCOQntolZ1nH5eNwszF0jGGqhgtt78EyoRVR8zBcyZzE-3D" style="color:rgb(61,155,188)" target="_blank">mennesker,IiiwkOwjNMQ0UlTp5viZRD7vdgeEt-2Bh96Ye6f8YQLZNFZB8Bb9jTu-2BjAZmQD2-2FAbpEdmltUi8g5JoAEGGAgG8vlhuXuFVXptRmaU9lVebsYPbly0NpMHhzDFAiN56jPBQkMzm6SAGJmdZ-2Ba5Uq-2FS9AOs-2B6SYClmzadh-2FllMbWbxjymigYYjU-2Fgz5UkYl7DHyh2SBAp2BylR-2BkalV1y2PBc1fP7iX-2B93U74YIVLN5WQ8ibawllDCDFMvVn0kPhIRemTg-2Bi3kReHOseWDjU0IsgznRWaVRnurCqz-2Fb-2FbWlAWNND3MWpxJl7-2B8GPa23xylJaFXCf0D-2BbhXFz5dd2tcuGtfZn9Eyjt6pao-2B0-3D" style="color:rgb(61,155,188)" target="_blank">dyr,6IuWqtI92DhkRqGl5-2BNTILIiiwkOwjNMQ0UlTp5viZRD7vdgeEt-2Bh96Ye6f8YQLZNFZB8Bb9jTu-2BjAZmQD2-2FAbpEdmltUi8g5JoAEGGAgG8vlhuXuFVXptRmaU9lVebsYPbly0NpMHhzDFABnMnjRnP4zHFoE6KQp8Qm1MU8hT6w5AI00w1Saz4Wv-2F-2BCkx9Ax-2FST3UQelnVMcGeJE89nm1CSxXjjYAt3pnXR-2FKR6nvXI4AaR9W6g982T6kcU6yDILRE85nEjteBMx20KF3Xvsoa5Sr0fagxsNL1nbbqQWkOHMmvSQYSI8a90kEsWCpdqrjvtW-2BPxVgREQiLjBUVzKcgFASD0-2BB-2BEr55qwvupf2E-2BSqFi5Rd-2FJKM8vU-3D" style="color:rgb(61,155,188)" target="_blank">boliger,KX6GrPGu-2Br9Oe8QU1O6IuWqtI92DhkRqGl5-2BNTILIiiwkOwjNMQ0UlTp5viZRD7vdgeEt-2Bh96Ye6f8YQLZNFZB8Bb9jTu-2BjAZmQD2-2FAbpEdmltUi8g5JoAEGGAgG8vlhuXuFVXptRmaU9lVebsYPbly0NpMHhzDFA4EIR9VSanSwZ-2FrgaS6-2BmhjZrpuaOrVINS-2BWE6bbWpqcy6-2BGsLf01Ow2H9EOO-2BFdME-2FA4KSK2U7R9v-2Fx0sH7x8U-2F-2FtVx4GCFoRcMXmCVhblQoLdZ9lgaCKbikcOJ29XMuoep7Sdg2-2Fx3vZNT-2FEByWVAw6wOVJD3ObGJBm67VsnwRKm7Jq2K0G32Bf0Pr2FZo7ilBFGcHh8FENqntcaBwZm-2F-2B9FOIG28-2BUlWA4bom-2BKdU-3D" style="color:rgb(61,155,188)" target="_blank">bilerogQ0UlTp5viZRD7vdgeEt-2Bh96Ye6f8YQLZNFZB8Bb9jTu-2BjAZmQD2-2FAbpEdmltUi8g5JoAEGGAgG8vlhuXuFVXptRmaU9lVebsYPbly0NpMHhzDFAKHOSnfzHs2NYz31vmknEHE4S55zmuTRNPR1tBsf-2FF1gM0TLyLTFB05My-2FMrLyrGzC-2F8FeSBIokZnoA8qOuele-2Fvbvd9lZAZlaHU9P5jFVZpnzYUzmCvHxx5W4e9IZN4rVLKP9rc2wY5PIPQjV9boUntJHJ88w8fEQwsk8ghhCn-2F8C3d0uSuZ-2FMJjEqNgA0vWVJ3SlxjyK-2ByiP6pcJee8nqlsHL5uGsvIg-2Br1z0BFd3U-3D" style="color:rgb(61,155,188)" target="_blank">mye mer. Vi hjelper ogsåiwkOwjNMQ0UlTp5viZRD7vdgeEt-2Bh96Ye6f8YQLZNFZB8Bb9jTu-2BjAZmQD2-2FAbpEdmltUi8g5JoAEGGAgG8vlhuXuFVXptRmaU9lVebsYPbly0NpMHhzDFAIGBiyUDSoQK0zKVmJuWGKl0alfE8SCKs-2B59Co-2B5m5-2BDKReHOzox4jbBAoMsq0pXHu0bDVu184bxLec-2FOa-2F-2BmukJAlZCfyCDkqi253oy23N0YXuxT765JvNaaJgW7PJwdDDK0AQ0vkcFxW2sNomLf7G9PXS-2BJJDOgn-2BcVnQJa-2B-2BaRUmBm-2Fb-2Bcy7e-2BW5TuNjyO4-2Bh1AMBd9GvwBdKqAVDEL28OEWezkVGIj5bcc0lDfWI-3D" style="color:rgb(61,155,188)" target="_blank">bedrifterslik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 6 800 dyktige medarbeidere kan 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil fåUlTp5viZRD7vdgeEt-2Bh96Ye6f8YQLZNFZB8Bb9jTu-2BjAZmQD2-2FAbpEdmltUi8g5JoAEGGAgG8vlhuXuFVXptRmaU9lVebsYPbly0NpMHhzDFA7fjBF0vIoNxF-2B6QbCaE-2BqFsFPqEh2xsvsGFHBY-2Fk0Yl3A75V24cd7x6gLPHQ7Pyj2VkCOCIpITHXT1p4syQBq8aDmLj4BZfh2EbQfYi0dGx-2BpoUoht9M5Rh3kgTSZp-2FY2jdlBpmKxaoiIHw4MROygN1wf-2FiRGTaqdoAm8owgKk31r7e0mhU506iND5nNf9BC01g3osD7kZWKHj8gPM0MisKK6nuBH2v-2B4jUlJcKF7Q8-3D" style="color:rgb(61,155,188)" target="_blank">den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

If skadeforsikring