Mandag skal Kristiansand Senterparti vedta sitt program, og der er et eget punkt om legevaktsordningen. Der skal det programfestes at legevaktsordningen skal beså i den samme form som i dag for Søgne og Songdalen.

– Det er helt klart at Senterpartiet støtter den legevaktsordningen som er for Søgne og Songdalen i dag. Som også ordførerne i Søgne og Songdalen har sagt, sier Heivoll.

Tjeneste nær folket er partiet hans opptatt av.

– Nærhetsgaranti, det er et viktig i vårt program. Dette er også noe befolkningen er opptatt av. Jeg har også sett at Kristiansands ordfører gikk inn for å beholde ordningen, så jeg håper inderlig at det blir vedtatt i Fellesnemda, sier Heivoll og tilføyer:

– Det er jo nettopp dette en er redd for skal skje i kommunesammenslåingen, at en mister det som fungerer og som er nært.