I Søgne har hele 12 menn og 18 kvinner som har vært arbeidsledige kommet seg ut i jobb. Dette er totalt 30 personer. Totalt er det 190 personer i kommunen som er helt arbeidsledige.

I Songdalen er det 4 menn og 1 kvinne som har kommet jeg ut i jobb. Altså, det er 5 mindre arbeidsledige enn måneden før. Det er totalt 126 arbeidsledige i Songdalen.

Arbeidsledigheten i Vest-Agder

Det har i september vært nedgang i antallet ledige i Vest-Agder. Det er nå 3203 som er helt ledige. Det utgjør 3,4 prosent ledighet og er en nedgang på 337 personer fra august 2016.

– Nedgangen var ikke uventet ettersom dette er en normal sesongmessig utvikling. Det som er gledelig er at ledigheten nå er under nivået for september 2015, sier avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder, Per Lund.

– Det er også interessant å se på utviklingen i langtidsledigheten. I september er det 855 personer som har vært helt ledige i seks måneder eller mer, noe som er 174 færre enn i august, forteller Lund.

Ledigheten fordelt på bransjer

Det er flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (527), ingeniør og ikt-fag (419) og butikk og salgsarbeid (337).

Variasjoner blant kommunene

I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Kristiansand med 3,9 prosent ledighet. Så følger Hægebostad og Songdalen begge med 3,8 prosent. Lavest ledighet i september 2016 finner vi i Sirdal og Åseral, begge med kun 0,6 prosent. Så følger Audnedal og Kvinesdal som begge har 1,9 prosent ledighet.

Fylkesvise variasjoner

Ledigheten for Vest-Agder er 3,4 prosent av arbeidsstyrken, noe som er 0,6 prosent høyere enn det nasjonale gjennomsnittet. Blant fylkene er ledigheten høyest i Rogaland som har 4,3 prosent ledighet. Så følger Aust-Agder med 3,5 prosent og Vest-Agder med 3,4 prosent ledighet.

Forventet utvikling

NAV Vest-Agder forventer en fallende ledighet utover høsten 2016.