Søgne og Songdalen blir det nye vestkanten i Kristiansand kommune. Songdalen er i på plass med ny jernbanestasjon for pendlerne i den attraktive skogbrukskommunen. I Søgne kommer de mer velstående innbyggerne som får hus og hytte i ett, mange med utsikt over paradiset til sjø og land. Fædrelandsvennen har møtt en del av innbyggerne som vil bygge og bo på vestkanten. Regionavisen har også møtt eiendomsutviklerne som ivrer etter å bygge ut. Kommunene har inntatt helt unike posisjoner for å trekke til seg attraktive innbyggere i årene som kommer.

Veksten i spesielt Søgne har ikke skjedd uten massiv motstand. Peder Johan Pedersen i Naturvernforbundet har lenge vært kritisk til det han beskriver som «flatsprengningskulturen» i nye boligområder. Yngvar Monstad (MDG) kritiserte boligplanene da de ble vedtatt med stort flertall i kommunestyret. Søgne har god plass, og det er rikelig med friluftsområder igjen selv med nye boligfelt og ny E 39.

Fungerende rådmann i Kristiansand, Ragnar Evensen, blir direktør for miljø og byutvikling i den nye storkommunen. Han sier til Fædrelandsvennen at boligreserven er god, på kanten til overkapasitet, i de sammenslåtte kommunene og påpeker at et stort utbud er bra for boligkjøpere, og vi ønsker en moderat prisutvikling og kjøpers marked. For kommuneplanen og et første felles boligbyggeprogram for de tre kommunene, er to forhold viktige: Det ene er om alle planene skal være med videre, det andre er når de skal bygges ut.

I alt foreligger planer for mellom 1500 og 2000 nye boliger i områdene Kjellandsheia, Ausviga og Leireheia. Det er en tetposisjon Søgne må føle som en gave. Kristiansand kommune skal nå formes og fornøyde innbyggere er jobb nummer en. Det er ingen tvil om at å bo godt teller mye for små og store familier. Søgne, og Songdalen med, har planlagt for en lys fremtid.