På lederplass i Budstikka den 07.02 skriver leder at politikerne ikke var klar over at de gjennomførte endringene av betalingssatsene ville øke prisene drastisk for de med lavest inntekt.

Jeg var med på å fatte et slikt vedtak og det beklager jeg. Jeg var ikke oppmerksom nok til å se konsekvensene av et slikt vedtak.

Imidlertid ble saken drøftet på siste tjenesteutvalg. Jeg etterspurte da en kopi av forskrifter om foreldrebetaling i barnehager.

Da jeg kom hjem leser følgende i forskriften under §3 sitat: Alle kommuner skal ha ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling. Sitat slutt.

Dette betyr at familier som har lav betalingsevne kan søke om redusert betaling eller fritak for barnehageplass.

Jeg håper at de som sliter med lav inntekt og høy betaling merker seg dette og søker reduksjon/fritak.

Bjørg E. Bjørsvik

Kommunerepr. Venstre