Det er mørke skyer over landet, vi har verdensøkonomien i ubalanse, vi har trange tider i private husholdninger, vi har usikkerhet og utrygghet.

Det nærmer seg skjebnetimen, eiendomskatten vedtas innført i Søgne i en eller annen form.

Tragisk, men det er nødvendig sier de styrende partiene, de tar ansvar sier de.

Ja ansvaret ligger på de som innfører eiendomskatt, ansvaret ligger på dem når folk sliter på grunn av arbeidsledighet, permitteringer, oppsigelser og konkurser og som om det ikke er nok, på toppen av dette kommer det en usosial skatt som rammer hardest der den ikke var tenkt, for det er alltid det den gjør, rammer hardes dem som allerede sliter med å få endene til og møtes.

Det er dette vi skal stemme over nå i neste kommunestyre, la oss som stemmer, tenke over hva som kan bli konsekvensen for enkeltmennesker, vår stemme får konsekvenser for innbyggerne i 10 år fremover, la oss huske på dette.

Er det ansvarlig å øke skatten nå? Er det i det hele tatt ansvarlig å innføre den nå?

FRP har to år på rad lagt frem budsjett i balanse uten eiendomskatt, ingen tar dette seriøst, men i forhold til fjoråret var kommentarene i år noe mykere og ikke så konsekvent avvisende til våre løsninger, men likevel ikke akseptable for de styrende partiene.

Jeg har ved en anledning tidligere utalt i kommunestyret at det er snart på tide at man prøver å styre etter et budsjett fra FRP, for det er snart det eneste som ikke er prøvd her i kommunen.

Budsjettet til FRP var ikke bare et kutt – kutt budsjett, men var basert på innstramninger og inntekter som de styrende partiene ikke vil ta med i sine beregninger.

For å bedre på kommuneøkonomien er det flere muligheter, man kan sette fortgang i et salg av Kjellandsheia, og Åros, her er det flere tunge aktører som kan se seg villige til og forhandle om løsninger med kommunen. Ved et salg av Kjellandsheia og Åros, vil kommunen få klingende mynt i kassa, man vil få tomter til tomtesøkende som ønsker seg en eneboligtomt i Søgne. Man vil ved å etablere tomteområdet få øket antall skattebetalere, som igjen gir inntekter til kommunen.

Men så sier de som er i mot dette, man må bygge veier og skoler på Kjellandsheia og kommunen sitter ikke igjen med noe etter salget.

Da sier jeg, dette er forhandlingsgrunnlag mot entreprenørene og unødvendig å gå ut med dette i avisa, men det har vist seg at noen forslag må fram slik at man kan synliggjøre alternative løsninger.

Man kan si at infrastrukturen betales av utbygger av tomtene, man kan si at kommunen skal beholde et antall tomter til for eksempel kommunale boliger, man kan også si at kommunen skal ha utpekingsrett på et antall tomter, man kan si at kommunen forutsetter at skolesituasjonen er avklar på forhånd.

Dette siste er spennende, det er eksempler fra utlandet at også skole finansieres ved et OPS prosjekt, dette er heller ikke umulig å få til i Søgne.

Man har sagt at det å tenke på og selge Kjellandsheia eller gå i avtale med entreprenører er tull nå slik tidene er.

Da må jeg bare si, tenk positivt og la oss begynne å forhandle med interesserte entreprenører allerede nå, det er mange tunge entreprenører som er konstruktive i forhandlingsøyemed og ser fremover, i slike saker er det lang planlegging før spaden stikkes i jorda og det er viktig at man ikke havner på vent for lenge.

Uansett ville det være uaktuelt at kommunen skulle administrer og bygge ut et så stort område, la heller profesjonelle tunge entreprenører gjøre dette og la kommunen heller fremforhandle en god avtale med disse, som kommer innbyggerne i Søgne til gode i form av redusert eiendomskatt og bedre skoler.

La oss benytte oss av de muligheten man sitter på og har muligheten til og få realisert, det er jo også dette de styrende partier på stortinget anbefaler å gjøre, ikke la oss stagnere i utvikling, men innse at hjulene må holdes i gang og tenke fremover. La det ikke bli slik at mens graset gror dør kua.