Gismerøya full av tømmer

Tømmeret på Gismerøya. Foto: Kristian van Pelt