Ommundsvannet blir fortsatt suppleringskilde

Ommundsvannet: Nye Veier vil nå beholde Ommundsvannet som suppleringskilde til Skadbergvannet. Foto: Dag Lauvland